ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las
Infolinia: 61 25 00 000
eboa@ipgo.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności GCI Sp. z o.o. (https://ipgo.pl)

Administratorem danych osobowych jest  GCI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obornickiej 149, 62-002 Suchy Las – właściciel marki IPGO; a w przypadku skorzystania z naszych usług w zakresie Telewizji – konsorcjum w składzie:

 • GCI Sp.  z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Obornicka 149 REGON 300994362, NIP 777-30-88-880
 • EVIO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-714, Aleja Niepodległości 27, REGON 634497403, NIP 778-14-10-391
 • EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-714, Aleja Niepodległości 27, REGON 301664164, NIP 7831666308

którzy przetwarzają dane jako Współadministratorzy.

O nas

Jesteśmy firmą przykładającą bardzo dużą wagę do ochrony prywatności naszych klientów, działającą w zgodzie z przepisami unijnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami krajowymi w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zbiory zgromadzonych danych osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy firmy GCI Sp. z o. o. zgodnie z wprowadzoną polityką ochrony danych osobowych. Szanując użytkowników naszego Serwisu w niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy szereg informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, jak również informujemy o szerokim zakresie uprawnień, jakie Państwu przysługują.

Słownik:

 • Serwis – serwis internetowy świadczony pod adresem https://ipgo.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego https://ipgo.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Przekazałaś/eś je nam podczas kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego, poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie https://ipgo.pl lub listownie. Pozyskaliśmy je również w momencie gdy wyraziłaś/eś zgodę na zapisywanie danych w plikach cookies.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą lub zawarcie i obsługę umowy.

Z możesz się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy mailowo pod adresem: dane.osobowe@gci.suchylas.pl lub pod adresem pocztowym wskazanym powyżej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

 1. Za Twoją zgodą przetwarzać możemy dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Jeżeli zapiszesz się do naszego newslettera, twój adres e-mail zostanie wykorzystany do jego wysyłki na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a RODO czyli Twojej dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez świadome przekazanie nam adresu e-mail do tego celu.
 3. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres instalacji, PESEL, typ dokumentu, jego seria i numer, przetwarzane będą w celu obsługi i realizacji umowy oraz w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ich podanie jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy i tym samym świadczyć Tobie naszych usług.
 4. Dane osobowe w pozostałym zakresie, tj.: numer telefonu oraz adres e-mail, przetwarzane będą w celu ułatwienia kontaktu przy czynnościach związanych z realizacją i obsługą umowy, w celach marketingowych oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, w celach marketingowych podmiotów z nami powiązanych. Podanie danych w tym zakresie jest całkowicie dobrowolne i nie ma wpływu na realizację umowy. Podstawą przetwarzania jest tu art. 6 ust.. 1 lit. a RODO czyli Twoja dobrowolna zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora jakim są działania marketingowe.
 5. Dane osobowe przekazane w dokumentach aplikacyjnych o pracę przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO. Wszelkie dane wykraczające poza katalog wymagany kodeksem pracy przekazywane są dobrowolnie, na podstawie zgody jaką jest świadome działanie w postaci złożenia dokumentów.
 6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO możemy przetwarzać Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak: obsługa złożonych reklamacji, wystawianie faktur oraz innych dokumentów księgowych, realizacja zobowiązań podatkowych.
 7. W ramach realizacji usługi, w celu spełnienia ciążącego na nas jako operatorze telekomunikacyjnym obowiązku prawnego, gromadzimy logi z Twojej aktywności w sieci, jednak nie wykorzystujemy ich do profilowania oraz prowadzenia analiz, statystyk i zestawień. Monitorujemy Twoją aktywność w sieci, do czego zobowiązani jesteśmy na mocy prawa telekomunikacyjnego w zakresie ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego inicjującego połączenie oraz użytkownika do którego kierowane jest to połącznie, określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia oraz jego rodzaju. Podstawą przetwarzania jest tu art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Jeśli skontaktowałeś się z nami, np. przez formularz kontaktowy na naszej stronie, wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym przypadku gromadzimy również informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.
 9. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać również w związku z obsługą kierowanych przez Ciebie zgłoszeń i zapytań, zarówno drogą mailową, telefoniczną jak i listowną. Podstawę stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 10. Możemy przetwarzać dane w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych,
 2. zewnętrznym firmom sprzedażowym lub usługowym, w tym wykonawcom przyłączy światłowodowych na podstawie zawartych umów,
 3. firmom zapewniającym nam rozwiązania informatyczne i technologiczne (w tym hosting www oraz e-mail)
 4. bankom i instytucjom finansowym,
 5. organom nadzorczym i podatkowym,
 6. kontrahentom.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Informujemy ponadto o prawie do przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w dowolnym momencie cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy ponadto, że przysługuje Ci prawo wniesienia bezpośrednio skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych w Polsce tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na Twoim urządzeniu końcowym podczas korzystania z Serwisu. Zawierają one takie dane informatyczne jak:

 • Twój adres IP,
 • nazwa strony internetowej, z której pochodzą,
 • czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym,
 • zapis parametrów i statystyki,
 • unikalny numer.

Pliki cookies są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na Twoim urządzeniu końcowym. Są one wykorzystywane w celu:

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu a Twoim urządzeniem końcowym,
 • optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na Twoim urządzeniu końcowym,
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,
 • zbierania statystyk odwiedzin, służących wspieraniu ulepszania struktury i zawartości Serwisu,
 • wyświetlania treści reklamowych optymalnie dostosowanych do Twoich preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne ulegają automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego zaraz po wylogowaniu z Serwisu, po opuszczeniu strony lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Pliki stałe natomiast przechowywane są na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki stałe instalowane są na urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak, aby automatycznie blokowała obsługę plików cookies, bądź informowała o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia usług w Serwisie. Pliki zainstalowane na Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców lub partnerów biznesowych.

Jak chronimy Twoje dane?

Stosujemy wysoki poziom ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz opracowane i wdrożone procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom nieupoważnionym. Regularnie monitorujemy systemy oraz procesy w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Mamy opracowaną i wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Danych, która ma na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w naszej firmie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celów ich przetwarzania. Dane przetwarzane są do momentu realizacji celu a także dłużej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów (np. podatkowych) lub w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

Czy nasza Polityka Prywatności może się zmienić?

Oczywiście, dokładając wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych konieczne są modyfikacje niniejszego dokumentu pozwalające na uwzględnienie zmian w przepisach prawa, podążanie za nowymi technologiami oraz skuteczną ochronę przed nowymi, pojawiającymi się zagrożeniami. W przypadku zmiany treści Polityki Prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu.

Jak się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub chęci skorzystania z któregoś z przysługujących Ci praw zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem dane.osobowe@gci.suchylas(kropka)pl lub pocztą tradycyjną na adres:

GCI Sp. z o.o.
Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Data aktualizacji: 01-04-2019 r.