ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las
Infolinia: 61 25 00 000
eboa@ipgo.pl

Proces podłączenia do sieci

INFORMACJA DLA KLIENTA DOTYCZĄCA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Poniższe informacje przygotowaliśmy specjalnie dla mieszkańców Gminy Suchy Las, na terenie której została wybudowana nowoczesna sieć światłowodowa. Po podpisaniu zamówienia na zawarcie umowy abonenckiej, następuje zlecenie prac związanych z wykonaniem przyłącza firmie podwykonawczej. Powyższy dokument klient wypełnia w Biurze Obsługi Abonenta.

URUCHOMIENIE USŁUG ODBYWA SIĘ W 3 KROKACH:

  1. Wykonanie przyłącza

W pierwszym etapie, firma zajmująca się wykonywaniem przyłączy światłowodowych, zadzwoni do Państwa w celu umówienia terminu wykonania prac, związanych z doprowadzeniem światłowodu od granicy posesji, przez działkę (wykop na głębokości od 50 do 70cm.) aż do budynku.

Na tym etapie prac należy ustalić dogodne miejsce zakończenia przyłącza (skrzynki abonenckiej). Skrzynka abonencka powinna znajdować się wewnątrz budynku, w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze, w pobliżu co najmniej jednego gniazdka zasilającego 230V, które może zostać wykorzystane do zasilenia konwertera optycznego (ONU). W celu uruchomienia więcej niż jednej usługi zachodzi potrzeba zamontowania dodatkowego urządzenia (CPE), którego rolą jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości wybranych usług. Urządzenie CPE zwykle montowane jest poza skrzynką abonencką, wymaga zasilania oraz kablowego połączenia z ONU. Pozostałe urządzenia abonencie takie jak dekodery TV oraz urządzenia będące Państwa własnością lub przechodzące na Państwa własność– routery, telefony i bramki VoIP wymagają połączenia kablowego z CPE oraz zasilania 230V.

  1. Spawanie światłowodu

W kolejnym kroku, skontaktuje się z Państwem technik w celu ustalenia terminu spawania światłowodu. Ma to na celu zakończenie kabla światłowodowego odpowiednim złączem umożliwiającym podłączenie konwertera.

  1. Uruchomienie usług

Po wykonaniu powyższych czynności skontaktuje się z Państwem nasz pracownik z Biura Obsługi Abonenta, aby ustalić termin uruchomienia usług. Podczas rozmowy z konsultantem określicie Państwo rodzaj wybranych usług oraz ich taryfy. W ustalonym terminie technicy zamontują urządzenia abonenckie oraz sprawdzą poprawność ich działania. Podczas uruchomienia Abonent podpisuje protokół odbioru instalacji oraz przekazania sprzętu. W przeciągu 7 dni roboczych od uruchomienia zapraszamy do Biura Obsługi Abonenta w celu podpisania umowy.

NALEŻY PAMIĘTAĆ:

  • Wszystkie usługi działają w oparciu o protokół TCP/IP. Wszystkie połączenia kablowe wykorzystuj ten sam typ kabla – kabel UTP kategorii 5e lub UTP kategorii 6. Zastosowanie rozwiązań z obszaru sieci bezprzewodowych (np. routery WiFi) wiąże się utratą jakości świadczonej usługi (np. zmniejszenie prędkości) w porównaniu z łączem kablowym.
  • Uruchomienie usługi dostępu do internetu związane jest z koniecznością skonfigurowania połączenia szerokopasmowego (PPPoE). Możliwość taką posiadają routery xDSL. Wadliwy sprzęt, będący własnością abonenta, może powodować niezgodne z oczekiwaniami (np. słaby zasięg Wi-Fi) działanie internetu.
  • Uruchomienie usługi telefonii możliwe jest przy użyciu telefonu, który obsługuje technologię VoIP lub w przypadku pozostawienia dotychczasowego telefonu z wykorzystaniem bramki VoIP.
  • Prace związane z rozprowadzeniem sieci kablowej wewnątrz lokalu Abonenta, wykonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu warunków, za dodatkową opłatą. Zaleca się aby wszystkie prace wymagające wiercenia, kucia, klejenia itp. zostały wykonane do dnia uruchomienia usług.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: eboa@ipgo.pl, bądź telefonicznie.

Sekretariat: 61 250 00 25, Dział Handlowy: 61 250 00 00, Dział Techniczny: 61 250 00 31.

CHCIELIBYŚMY JEDNOCZEŚNIE PAŃSTWA POINFORMOWAĆ, ŻE FIRMA GCI. Sp z o. o. OFERUJE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE JEDYNIE POD MARKĄ iPGO.