ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las
Infolinia: 61 25 00 000
eboa@ipgo.pl

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych podawanych podczas nagrywania prowadzonej rozmowy telefonicznej jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy Obornicka 149.
W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją swoich praw, możecie Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: dane.osobowe@gci.suchylas.pl, a także pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.


Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak: podnoszenie jakości telefonicznej obsługi osób, które do nas dzwonią, udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz podjęcia innych działań na Państwa żądanie, a w przypadku pojawienia się roszczeń – w celu weryfikacji wzajemnych telefonicznych ustaleń;


Nagranie zawierające Państwa dane osobowe będzie przechowywane przez 30 dni.


Państwa dane możemy udostępniać: naszym podwykonawcom – np. kancelarii prawnej czy firmie wspomagającej nas w zakresie obsługi centrali telefonicznej a także uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Państwa danych w oparciu o uzasadniony wniosek.

Dane podawane są dobrowolnie. Są one jednak niezbędne do potwierdzenia, że rozmawiamy z osobą która może uzyskać informacje. Jeśli dane nie zostaną podane – nie możemy zweryfikować osoby dzwoniącej i ich udzielić.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
Mają Państwo również prawo skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej uodo.gov.pl lub pod adresem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa