ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las
Infolinia: 61 25 00 000
eboa@ipgo.pl

Zmiana Regulaminu, Cenników oraz nowy system obsługi Abonentów.

Zmiana Regulaminu, Cenników oraz nowy system obsługi Abonentów.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. zmienionych przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r oraz z planowanym wdrożeniem nowego sytemu obsługi Abonentów i z potrzebą uaktualnienia niektórych zapisów Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (dalej „Regulaminu”), GCI sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie w imieniu własnym oraz w imieniu EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dokonuje z dniem 21 grudnia 2020 r zmian warunków Umowy abonenckiej zawartej z Państwem, w tym zawartych w Regulaminie oraz w Cennikach. Opis wszystkich zamian, regulamin ogólny oraz cenniki zostały dołączone do niniejszego komunikatu.

Żadna z dotychczasowych opłat za te usługi dla Państwa nie ulega podwyższeniu. W szczególności opłaty abonamentowe pozostają w tej samej wysokości na podstawie podpisanych przez Państwa regulaminów promocji. Zmianie uległy głównie zapisy w Regulaminie Ogólnym oraz Cennikach Ogólnych, które w przypadku korzystania z usług na zasadach promocyjnych nie wpływają na wysokość Państwa comiesięcznych rachunków.

Wszelkie pytania prosimy kierować pisemne na adres siedziby spółki, za pomocą e-mail na adres eboa@ipgo.pl lub telefonicznie 612500000.

Share