ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las
Infolinia: 61 25 00 000
eboa@ipgo.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Klienci (również potencjalni)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las, a w przypadku skorzystania z naszych usług w zakresie Telewizji – konsorcjum w składzie:

 • GCI Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Obornicka 149
 • EVIO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-568, ul. Ligocka 103, bud.8, REGON 634497403, NIP 778-14-10-391
 • EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-568, ul. Ligocka 103, bud.8, REGON 301664164, NIP 7831666308

którzy przetwarzają dane jako Współadministratorzy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dane.osobowe@gci.suchylas(kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy.
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do 6 lat od zakończenia współpracy – zgodnie z określonym w prawie terminem przedawnienia roszczeń. Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu Promowanie własnych produktów i usług

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać nasi pracownicy i współpracownicy, dostawcy usług wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, wsparcie, dostęp do aplikacji, itp.), usługi pocztowe, kurierskie, prawne, windykacyjne, a także Biura Informacji Gospodarczej.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i jej realizować.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 12-23 RODO.

Data aktualizacji 28.08.2023

Kontrahenci (również potencjalni)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dane.osobowe@gci.suchylas(kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Do 3 miesięcy od rozpatrzenia oferty lub przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy.
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 6 lat od zakończenia współpracy Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu Promowanie własnych produktów i usług

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać nasi pracownicy i współpracownicy, dostawcy usług wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, wsparcie, dostęp do aplikacji, itp.), usługi pocztowe, kurierskie, prawne, windykacyjne, a także Biura Informacji Gospodarczej.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i jej realizować.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 12-23 RODO.

Data aktualizacji: 23.03.2023

Reprezentanci kontrahentów

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dane.osobowe@gci.suchylas(kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Koordynacja zawarcia i realizacji umowy Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu Dążenie do zawarcia umowy i skuteczna jej realizacja
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 6 lat od zakończenia współpracy Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać nasi pracownicy i współpracownicy, dostawcy usług, wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, prawne, windykacyjne, a także Biura Informacji Gospodarczej.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć umowy z podmiotem, który reprezentujesz i jej realizować.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?
Twoje dane jako reprezentanta naszego kontrahenta (potencjalnego lub aktualnego klienta, lub dostawcy), Twoje dane:
– mogły zostać przekazane nam przez tego kontrahenta,
– mogliśmy pozyskać je z publicznie dostępnego źródła (np. strony internetowej),
– mogliśmy otrzymać je bezpośrednio od Ciebie,
W takim przypadku przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu lub adres e-mail.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 12-23 RODO.

Data aktualizacji: 23.03.2023

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Kandydatów do pracy

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dane.osobowe@gci.suchylas(kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania
Wybór kandydata do pracy Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z art. 221 par. 1 Kodeksu Pracy Do 4 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Wybór kandydata do pracy Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do 4 miesięcy od zakończenia rekrutacji

Czy możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzania danych osobowych?

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo tę zgodę wycofać w każdej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać:

 • nasi pracownicy i współpracownicy,
 • dostawcy usług na rzecz spółki np. usługi: hostingu, dostępu do oprogramowania, prawne, wsparcia IT, pocztowe i kurierskie,
 • uprawnione organy państwowe,
 • podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?
Twoje dane jako kandydata do pracy:
– mogły zostać przekazane nam przez podmiot, który wspomaga nas w procesach rekrutacyjnych,
– mogliśmy otrzymać je bezpośrednio od Ciebie,
W każdym z tych przypadków, są to dane zawarte w złożonych przez Ciebie dokumentach aplikacyjnych.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych jednak, jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacji.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 12-23 RODO.

Data aktualizacji 29.04.2024

Osoby korespondujące

Jeśli prowadzisz z nami korespondencję jako Kontrahent, Reprezentant kontrahenta, Kandydat do pracy, zapoznaj się również z dedykowanymi dla Ciebie informacjami.
Poniższa informacja odnosi się do korespondencji ogólnej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dane.osobowe@gci.suchylas(kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Zarządzanie korespondencją Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nadano lub odebrano korespondencję Prowadzenie korespondencji
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń, ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania, dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), pocztowe i kurierskie, prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 12-23 RODO.

Data aktualizacji: 08.12.2022

Użytkownicy strony internetowej

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dane.osobowe@gci.suchylas(kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Prowadzenie strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 2 lata, liczone od ostatniej wizyty na stronie Prowadzenie strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń, ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania, dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Marketing* Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu Promowanie własnych produktów i usług
Analiza i statystyka* Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 2 lata, liczone od ostatniej wizyty na stronie Tworzenie, przeglądanie i analiza statystyk w celu optymalizacji działania strony internetowej

* – w oznaczonych przypadkach korzystamy z danych dla nas anonimowych. Mogą one jednak być łączone z innymi danymi przez dostawców usług, z których wspólnie (Ty i my) korzystamy (np. Meta/Facebook, Google/Alphabet) na podstawie Twoich zachowań w Internecie. Tym samym są danymi osobowymi dla tych dostawców. Więcej na ten temat w polityce cookies.

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług, wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nawiązanie połączenia ze stroną internetową i zapoznanie się z jej treścią może być utrudnione, bądź niemożliwe.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 12-23 RODO.

Data aktualizacji: 08.12.2022

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Użytkowników Facebook

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez Meta Platforms Ireland Ltd. (dalej Meta), czyli właściciela portalu Facebook (dalej FB).

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Tobie informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o prawach jakie Tobie w związku z tym przysługują.

Pamiętaj, że przede wszystkim:

 • Ty odpowiadasz za to jakie dane i komu udostępniasz jako użytkownik FB. Po zalogowaniu do swojego profilu częścią z nich możesz zarządzać w ustawieniach prywatności: https://www.facebook.com/settings?tab=privacy, a częścią klikając pozycję Informacje obok swojego imienia i nazwiska na stronie profilowej,
 • podobnie jak Ty, jesteśmy przede wszystkim użytkownikami FB. Korzystając z narzędzi FB, przetwarzamy Twoje dane osobowe, ale nasz wpływ na działanie tych narzędzi jest marginalny.

Jeśli chcesz wiedzieć jak sam FB chroni Twoje dane, zajrzyj tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dane.osobowe@gci.suchylas(kropka)pl

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane w ramach narzędzi FB, przetwarzamy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f) RODO. Artykuł ten pozwala na przetwarzanie danych w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, którym jest:

 • prowadzenie działań marketingowych,
 • możliwość komunikacji z Tobą,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Po zważeniu Twoich interesów, praw i wolności oraz naszego interesu oceniliśmy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach narzędzi FB, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność, ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Z jakich narzędzi FB i w jakich okolicznościach korzystamy?

Fanpage – jest jednym z mechanizmów wchodzących w skład FB. Jeśli podejmujesz akcje na naszym fanpage’u, np.

– klikniesz w przyciski „Lubię to” lub „Obserwuj”,
– dodasz komentarz lub reakcję pod którymś z naszych postów na fanpage’u,
– dodasz opinię, FB informuje nas o tym. Dzięki temu dowiadujemy się o Twojej aktywności i możemy także odwiedzić Twój profil i zobaczyć informacje (dane osobowe), które udostępniasz publicznie.

Messenger – to komunikator internetowy będący częścią FB. Jeśli piszesz do nas przez Messenger, FB informuje nas o tym. Dzięki temu dowiadujemy się o Twojej aktywności, możemy Ci odpowiedzieć i możemy także odwiedzić Twój profil i zobaczyć informacje (dane osobowe), które udostępniasz publicznie. Pamiętaj, że wszystkie informacje, które przesyłasz nam przez Messengera dostępne są również dla FB (również jest ich administratorem). Jeśli nie chcesz, aby FB miał wgląd w naszą komunikację, rekomendujemy inne formy kontaktu, które dla Ciebie udostępniamy (email, telefon).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas odpowiedni do celu przetwarzania:

Informacje pozostawione przez Ciebie na naszym fanpage’u w ramach komentarzydo czasu kiedy:

 • samemu ich nie usuniesz, lub
 • nie zostaną usunięte przez FB np. z powodu złamania zasad obowiązujących na FB, lub
 • nie zostaną usunięte przez nas z powodu niestosowności treści (np. hejt, łamanie prawa, wprowadzanie w błąd, godzenie w nasz dobre imię);
 • przez ewentualny (określony w przepisach prawa) czas związany z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami;

Informacje przesłane w wiadomościach prywatnych (Messenger) – do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub zakończenia współpracy + ewentualny (określony w przepisach prawa) czas związany z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami;

Dane statystyczne odwiedzających nasz fanpage – do czasu przekazania ich FB. Ten proces odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym, a dane stają się dla nas anonimowe. Możemy przeglądać je dzięki usłudze FB Audience Insights w formie statystyk (ale już bez powiązania z Twoimi danymi osobowymi).

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług, wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi marketingowe oraz nasi pracownicy i współpracownicy zarządzający profilem FB.

Do danych widocznych na fanpage’u może mieć dostęp każdy, gdyż fanpage jest publicznie dostępny.

Czy przekazujemy Twoje dane do Państw trzecich?

Państwo trzecie to (w uproszczeniu) państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Co do zasady nie przekazujemy danych do takich Państw z zastrzeżeniem międzynarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu FB.

FB jest dostępny na całym świecie i zarządzany z poza Unii Europejskiej, czego powinieneś mieć świadomość, jako osoba, która zawarła umowę z Meta, na korzystanie z FB.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

a) żądania dostępu do Twoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

c) żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,

f) żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali. Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 12-23 RODO.

Data aktualizacji 16.03.2023