ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las
Infolinia: 61 25 00 000
[email protected]

Przetwarzanie danych osobowych

Klienci (również potencjalni)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las, a w przypadku skorzystania z naszych usług w zakresie Telewizji – konsorcjum w składzie:

 • GCI Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Obornicka 149,
 • EVIO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-714, Aleja Niepodległości 27,
 • EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-714, Aleja Niepodległości 27,

którzy przetwarzają dane jako Współadministratorzy.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected](kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy.
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 3 lata (osoby fizyczne) 6 lat (przedsiębiorcy i ich reprezentanci) od zakończenia współpracy Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu Promowanie własnych produktów i usług

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i jej realizować.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 11-21 RODO.

Data aktualizacji 08.12.2022

Kontrahenci (również potencjalni)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected](kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Do 3 miesięcy od rozpatrzenia oferty lub przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy.
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 6 lat od zakończenia współpracy Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu Promowanie własnych produktów i usług

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, wsparcie, dostęp do aplikacji, itp.), usługi pocztowe, kurierskie, prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i jej realizować.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 11-21 RODO.

Data aktualizacji: 08.12.2022

Reprezentanci kontrahentów

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected](kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Koordynacja zawarcia i realizacji umowy Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu Dążenie do zawarcia umowy i skuteczna jej realizacja
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 5 pełnych lat liczonych od końca roku kalendarzowego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 6 lat od zakończenia współpracy Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania działań dotyczących dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług, wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć umowy z podmiotem, który reprezentujesz i jej realizować.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?
Twoje dane jako reprezentanta naszego kontrahenta (potencjalnego lub aktualnego klienta, lub dostawcy), Twoje dane:
– mogły zostać przekazane nam przez tego kontrahenta,
– mogliśmy pozyskać je z publicznie dostępnego źródła (np. strony internetowej),
– mogliśmy otrzymać je bezpośrednio od Ciebie,
W takim przypadku przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu lub adres e-mail.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 11-21 RODO.

Data aktualizacji: 08.12.2022

Kandydaci do pracy

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected](kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania
Wybór kandydata do pracy Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z art. 221 par. 1 Kodeksu Pracy Do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Wybór kandydata do pracy Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji


Czy możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzania danych osobowych?
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo tę zgodę wycofać w każdej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług, wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), usługi, pocztowe i kurierskie, prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacji.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 11-21 RODO.

Data aktualizacji: 08.12.2022

Osoby korespondujące

Jeśli prowadzisz z nami korespondencję jako Kontrahent, Reprezentant kontrahenta, Kandydat do pracy, zapoznaj się również z dedykowanymi dla Ciebie informacjami.
Poniższa informacja odnosi się do korespondencji ogólnej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: d[email protected](kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Zarządzanie korespondencją Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nadano lub odebrano korespondencję Prowadzenie korespondencji
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń, ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania, dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), pocztowe i kurierskie, prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 11-21 RODO.

Data aktualizacji: 08.12.2022

Użytkownicy strony internetowej

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest GCI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected](kropka)pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Prowadzenie strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 2 lata, liczone od ostatniej wizyty na stronie Prowadzenie strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń, ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Czas trwania postępowania, dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia Ochrona interesu przedsiębiorstwa
Marketing* Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu Promowanie własnych produktów i usług
Analiza i statystyka* Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 2 lata, liczone od ostatniej wizyty na stronie Tworzenie, przeglądanie i analiza statystyk w celu optymalizacji działania strony internetowej

* – w oznaczonych przypadkach korzystamy z danych dla nas anonimowych. Mogą one jednak być łączone z innymi danymi przez dostawców usług, z których wspólnie (Ty i my) korzystamy (np. Meta/Facebook, Google/Alphabet) na podstawie Twoich zachowań w Internecie. Tym samym są danymi osobowymi dla tych dostawców. Więcej na ten temat w polityce cookies.

Kto może otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać dostawcy usług, wykorzystywanych w naszej działalności takich, jak usługi: IT (hosting, dostęp do aplikacji, itp.), prawne.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?
Nie masz obowiązku podawania Twoich danych osobowych, jednak jeśli ich nie podasz, nawiązanie połączenia ze stroną internetową i zapoznanie się z jej treścią może być utrudnione, bądź niemożliwe.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. powiadomienia odbiorców o zmianach w przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub organu nadzorczego w innym kraju).

Powyższe prawa nie są realizowane bezwzględnie i nie zawsze będą Ci przysługiwały. Np. nie usuniemy Twoich danych osobowych na Twoje żądnie, jeśli prawo wymaga, byśmy je przetwarzali.
Jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienie znaczenia tych praw i zasad ich realizacji, znajdziesz je w art. 11-21 RODO.

Data aktualizacji: 08.12.2022